vrijdag, oktober 20, 2006

Leuke Belgie-quiz

op de website van De Standaard. Ik behaal 9/10. Dat ik als orangist net de vraag "welke vorst verenigde als eerste de Nederlanden" moest missen!!

donderdag, oktober 19, 2006

site waar niet moet geklikt worden

Interessante site voor wie geinteresseerd is in ergonomie. Ik ben geen fan van het systeem maar wel van het experiment!

ACE revisited

Hier op mijn blog berichtte ik enkele dagen geleden over de nieuwe bank, ACE, voor onethisch beleggen. Wel, nu blijkt het bericht nep, het ging om publiciteit voor ethisch bankieren. Initiatiefnemers van de dure stunt zijn: netwerk vlaanderen (een vzw voor ethisch beleggen) en stad Brussel. Dat de overheid initiatieven steunt ten voordele van ethisch beleggen, is verantwoord. Maar dat is helemaal geen bevoegdheid van de stad, en al zeker niet van een stad die elke cent eigenlijk twee keer zou moeten omdraaien. Tekent hiervoor verantwoordelijk: Ecolo-schepen Bruno De Lille.

Pijnlijker wordt het wanneer blijkt dat hun lukraak gekozen naam, ACE, blijkt te bestaan. ACE is een financiële instelling. Het amateurisme van Netwerk Vlaanderen tiert. Ooit werkte ik bij een grote financiële instelling die een investering deed waar ik niet mee akkoord ging (omdat ze zorgde voor de vernietiging van zeer waardevol Koerdisch erfgoed). Ik hoopte om vanbinnenuit iets te kunnen veranderen in de grootbank waar ik werkte en ik bezocht een bijeenkomst van Netwerk Vlaanderen. Nou nou, de foutieve leuzen tegen het kapitaal die ik daar gehoord heb...

bloggende vrienden

2 vrienden zijn evenzeer aan een blog begonnen. Er is Eline in Ramallah en er is een kameraad die zijn ding doet op de Bizzblog. Plezant plezant. Alleen, een dag zal nu nog vijf minuten korter zijn.

zaterdag, oktober 14, 2006

PS2

Nee, het gaat niet over de PlayStation 2. Heb nog een berichtje over mijn vrienden van de PS:

De aanstelling van 73 directeurs binnen de Waalse administratie stelt problemen: in meer dan 90 pct van de gevallen zou wie geen socialist is, aan de kant zijn geschoven. Dat schrijven de kranten van de groep Vers l'Avenir zaterdag.

De oproepen om zich kandidaat te stellen voor de vacatures van directeur bij het Waalse ministerie voor Infrastructuur en Transport (MET) en het ministerie van het Waalse Gewest (MRW) bevatten geen functieomschrijving en dus evaluatiecriteria, aldus de kranten, zich baserend op vakbondsbronnen. Kandidaten werden niet weerhouden wegens arbitraire en vage redenen.

Als gevolg hiervan zijn de 14 weerhouden kandidaten voor de post van directeur voor het MET allemaal van socialistische stempel, van de 59 kandidaten voor het MRW hebben er 54 een PS-kaart

onethisch beleggen

ACE, een nieuwe bank wil zich in ons land vestigen. ACE heeft een broertje dood aan ethisch beleggen: ,,Sectoren zoals defensie of energie links laten liggen, is niet alleen onzinnig, het is ook beledigend. Alles wat wettelijk mag, kan bij ACE bank.''

Het is allemaal nog wat vaag maar ze zouden hun eerste kantoor openen nabij het Muntplein. Ik ben geen wildplasser maar ACE moet er nu ook niet om vragen.

Bolkestein over Frankrijk

,Die richtlijn is geheel ten onrechte gedemoniseerd'', reageert de Nederlander. ,,Het vuurtje is opgestookt in België. De Waalse socialisten zochten een stok om de federale regering mee te slaan, en daarvoor hebben ze mijn richtlijn gebruikt. Toen is het overgeslagen naar Frankrijk. President Jacques Chirac begon toen zelfs over ultraliberalisme en dat soort flauwekul! Wat is dat nou, ultraliberalisme? Die richtlijn is juist in het belang van Frankrijk. Als een Fransman klaagt over de globalisering zeg ik altijd: 'Hoezo, wilt u niet dat Airbus in China vliegtuigen verkoopt?' Het zijn zulke achterhaalde gedachtes, het is idiotie.''

Volgens Bolkestein is Frankrijk in 'een staat van decadentie' verzeild geraakt. Hij vergelijkt het met het Venetiaanse rijk van eeuwen geleden: machtig, rijk, zelfvoldaan en vet geworden, was het niet meer in staat zich aan te passen aan de veranderende wereld om zich heen.

Ook de Fransen klampen zich vast aan verworven rechten, analyseert de liberaal. ,,Een bestuurder van de TGV werkt 25 uur per week, verdient 80.000 euro per jaar, gaat met 50 jaar met pensioen en krijgt nog gratis gezondheidszorg ook! Dat kán gewoon niet.''

De Franse politici zullen er weinig aan veranderen. ,,De regering, de parlementsleden: ze komen allemaal uit hetzelfde ambtenarenapparaat, van dezelfde opleiding, de ENA. Daardoor hebben ze een kijk op de samenleving die vooral regelend is. Niemand heeft dat warmbloedige kapitalistische in zich. In Frankrijk hebben nog steeds veel mensen er moeite mee om te erkennen dat ze in een markteconomie wonen.''

Het is tijd voor een wisseling van de wacht, zegt Bolkestein. ,,Het is toch absurd dat zo'n Chirac al 30 jaar in het centrum van de macht zit? Iedereen wil die man toch weg hebben?''

Veel hoop heeft hij niet dat de twee gedoodverfde winnaars écht de bakens zullen verzetten.

,,Als Ségolène Royal wint dan krijgen de socialisten het voor het zeggen, dan verandert er helemaal niks. De rechtse Nicolas Sarkozy heeft het over 'economisch patriottisme'. Dat is een aanval op de Europese interne markt! Wat kunnen we van die twee nou verwachten?''

het wordt tijd dat ik aan mijn Frankrijk-analyse begin!!!

PS

als vriend van de PS moest ik dit al lang gepost hebben. maar ik heb zo weinig tijd gehad deze week. ik maak snel mijn achterstand goed.

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/mediatheek/video-061011daerden/index.shtml?play

Nobelprijzen

Toffe Nobelprijzen dit jaar. De Bankier van de armen, Yunus, uit Bangladesh. En Pamuk, de Turkse schrijver die de Armeense genocide en de strijd tegen de Koerden aan de kaak stelt. Een fantastisch schrijver vind ik hem niet, maar dat is persoonlijk. Het moet niet altijd de literatuur zijn die wint!

Een jaar blunders, missers en pijnlijke onthullingen

De ,,rekenfout'' van de fiscus en de mislukking van de vastgoedoperatie met Cofinimmo zijn niet de enige missers van minister van Financiën Didier Reynders (MR). Een losse greep uit dossiers waarmee hij het voorbije jaar de krant haalde.


12 oktober 2006 De Raad van State schorst de beslissing van de ministerraad om het beheer van de staatsbevak toe te wijzen aan Cofinimmo. Met die bevak wilde de regering 67 overheidsgebouwen te gelde maken.

Volgens de Raad van State heeft de regering de toekenning aan Cofinimmo onvoldoende gemotiveerd.

Door de beslissing van de Raad van State loopt de regering 592 miljoen euro inkomsten mis in 2006.

11 oktober 2006 : De Oeso maakt bekend dat de totale belastingdruk in België vorig jaar licht gestegen is. België blijft, ondanks de doorgevoerde belastingverlaging waar Reynders graag mee uitpakt, na Zweden en Denemarken het Oeso-land met de zwaarste belastingdruk. Vooral de inkomstenbelastingen (personen- en vennootschapsbelasting) zijn fors gestegen.

:

14 september 2006 Het Rekenhof publiceert een vernietigend rapport over de verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen. Acht van de 33 verkooptransacties in de periode 2000-2004 waren onrendabel voor de overheid: de verkoop gebeurde zo overhaast dat de regering de gebouwen zelf terug moest huren om haar ambtenaren toch nog onderdak te bieden. Van één gebouw werd de verkoopprijs opgesoupeerd door drie jaar huur.

Van de 25 andere dossiers was geen kosten-batenanalyse gemaakt, zodat het Rekenhof niet kon inschatten of ze rendabel waren.

:

12 september 2006 De fiscale administratie heeft de belastinginkomsten voor dit jaar met 883,6 miljoen euro overschat. Die bekendmaking zet de hele begroting op de helling.

Reynders deelt enkele weken later, na een intern onderzoek bij de fiscus, mee dat er geen sancties komen, omdat de fout ,,niet intentioneel'' was.

:

14 juni 2006 De Unizo vraagt uitstel van de uiterste datum voor de belastingaangifte omdat veel zelfstandigen hun aangifteformulier nog niet gekregen hebben. Volgens de administratie zijn de laatste formulieren verstuurd op 7 juni. Dat is, volgens de normale regels, te laat: de aangiftes moeten binnen zijn op uiterlijk 30 juni, en de belastingplichtige moet over minstens vier weken beschikken om zijn aangifte in te vullen.

Toen Reynders in april de aangiftedatum had uitgesteld tot 19 juli, beweerde hij bij hoog en bij laag dat dat niet was omdat er vertraging was bij de verzending van de aangifteformulieren.

Het is inmiddels van 2002 geleden dat de uiterste datum voor de belastingaangifte níet uitgesteld werd.

:

28 april 2006 In deze krant raakt bekend dat de fiscus een beroep heeft gedaan op een privéfirma (Kluwer Software) om het online berekeningsprogramma voor Tax on Web, de elektronische aangifte, te leveren. In 2005 was dat programma immers veel te laat klaar, en men wil het zekere voor het onzekere nemen.

:

27 april 2006 Het Rekenhof luidt de alarmbel over de werking van de fiscale opsporingsdiensten, waar onder meer een schrijnend personeelstekort zou heersen. Reynders beweert dat het rapport gedateerd is, maar in een update krijgt het parlement te horen dat de toestand nauwelijks verbeterd is. Zo is bijna het voltallige personeel van de Brusselse opsporingsdienst bezig met alleen maar het ingewikkelde toezicht op het nieuwe casino van Brussel.

:

30 maart 2006 In 2005 hebben 38.950 bedrijven geen belastingaangifte ingediend, antwoordt Reynders op een parlementaire vraag. Dat is meer dan één op de tien bedrijven van de 350.000 ondernemingen die een aangifteformulier kregen. Daarbovenop deden ook nog eens 21.692 zelfstandigen geen aangifte.

Bedrijven die geen aangifte doen, worden ambtshalve belast: de fiscus maakte een raming van hun inkomsten. Omdat dat systeem omslachtig is en lang duurt, kan de fiscus sinds kort ook een forfaitaire aanslag vestigen. Het forfaitaire minimuminkomen van een bedrijf is daarbij vastgelegd op 9.500 euro. In hoeverre dat systeem al wordt toegepast, kon Reynders niet zeggen in het parlement.

:

maart 2006 De fiscus heeft nog maar 270.000 dossiers afgehandeld van de ongeveer 800.000 die een jaar eerder waren ingediend door particulieren die onterecht betaalde beurstaksen terugvorderden. Ze konden dat doen na een arrest van het Europees Hof van Justitie.

In de 270.000 dossiers die eind maart waren afgehandeld, had de fiscus al 65 miljoen euro terugbetaald. Een extrapolatie leerde dat de totale kostprijs van de operatie dus zou kunnen oplopen tot 230 miljoen euro.

:

27 februari 2006 In deze krant verschijnt een interview met Jean-Marc Delporte, het hoofd van de belastingadministratie. Daarin vertelt hij dat er nauwelijks nog gecontroleerd wordt bij de fiscus: de prioriteit gaat naar de inkohiering, zeg maar de belastingberekening en -inschrijving. ,,We staan dit jaar met de rug tegen de muur'', zegt hij.

Hij vertelt dat de fiscus, om sneller te kunnen werken, een aantal ,,filters'', die automatisch moeten controleren op fouten, ,,vereenvoudigd'' heeft. Die maatregel blijkt later, in september, de oorzaak te zijn van de overschatting van de inkomsten met 883 miljoen euro (zie hierboven). Delporte zegt in het interview ook dat het belastingsysteem volgens hem veel te complex is, en dat de berekeningen met het jaar ingewikkelder worden. ,,Het is toch niet normaal dat Jan met de pet zelf zijn belastingberekening niet kan maken'', aldus Delporte.

:

12 februari 2006 De fiscus heeft een paar duizend foutieve belastingafrekeningen - in het voordeel van de belastingplichtigen - gestuurd aan particulieren. De fout wordt rechtgezet met een brief dat er een fout gebeurd is, waarna een nieuw aanslagbiljet volgt.

:

november 2005 De fiscus kan nog niet beginnen met de berekening van de belastingaanslagen, hoewel alle aangiftes op uiterlijk 31 augustus binnen moesten zijn. Reden: het berekeningsprogramma is nog niet klaar. Het is door die vertraging dat de belastingadministratie in 2006 nauwelijks tijd heeft om controles uit te voeren (zie hierboven) .

Van onze redactrice Karin De Ruyter

dinsdag, oktober 10, 2006

BBC Radio

Als Noord-Korea atoomproeven houdt, of wat het ook zij, dan schakel ik graag over op 648, op BBC Radio. Wat de Sjinezen ervan vinden, of een reactie van op de campus van de universiteit van Teheran ... je krijgt het allemaal op de radio. Die reactie van op de Iraanse campus was er overigens niet naast: er moeten geen atoomproeven meer gebeuren, dat is slecht voor het milieu.

Enkele jaren terug was ik niet zo ver uit de buurt van Noord-Korea. Het spijt mij nog altijd enorm dat ik het toen niet geprobeerd heb het land te bezoeken. Pjong Yang had niet misstaan op mijn hoofdstedenlijstje. Er is geen andere plek ter wereld zo geïsoleerd. Zijn de mensen daar echt zo geindoctrineerd als wij denken? Of valt het best wel mee? Of, zijn wij even geindoctrineerd als hen, gewoon levend in een groter cocon? Jaja, wie zal het zeggen!

zondag, oktober 08, 2006

Een fantastisch weekend achter de rug. Vrijdagavond bevond ik mij ineens in de Scheld'Apen, een anarchistisch kot in Antwerpen. Ik was, getooid in een mooi hemd, waarschijnlijk het plaatselijke residentiële product
. Enfin, Think of One gaf er een fantastisch optreden en ervoor heb ik geweldig gelachen. Zaterdagavond dacht ik lang dat het mij niet meer zou lukken, om nog eens zo fijn te gieren. Tot kameraad B er een lap op gaf. Mijn buikspieren doen er nog pijn van!
We hebben gedronken op een verkiezingsnederlaag van het VB. Blijkbaar hebben we niet genoeg bier tot ons genomen. (alhoewel)

woensdag, oktober 04, 2006

Pervez Musharraf

Ik geef het toe, ik geef het toe, mijn blog werd de jongste tijd verwaarloosd maar ik maak het meer dan goed met een supercoole video die net in mijn mailbox belandde:

http://www.youtube.com/watch?v=PmtgRS10Vvk