zaterdag, januari 22, 2005

Pas gelezen: Manyiema van Lucas Catherine

De ondertitel van het boek luidt: "De enige oorlog die België won". Leopold II had op de Conferentie van Berlijn de vrijstaat Congo toegewezen gekregen, maar in het oosten van het land (Noord- en Zuid-Kivu, het noorden van Katanga en grote delen van de Oostprovincie, inclusief Ituri en Kisangani - eigenlijk de gebieden die de Rwandezen tijdens de tweede rebellie enkele jaren geleden bezetten) bleven de Arabieren baas. De Belgen wisten hun macht daar gewapenderhand te breken.

Zoals steeds bij Catherine is dit werkje ondergestructureerd, en een beetje slordig, raprap gemaakt. Op de zesde regel van het boek staat "1985" terwijl dit "1885" moet zijn, dat soort dingen. Dat mag je deze merkwaardige auteur niet kwalijk nemen, Catherine moet je lezen omdat hij altijd op belangwekkende bronnen stuit, en zijn boeken volstopt met wonderbaarlijke anekdotes. Zo genoot ik zeer van volgende beschrijving:

"De Wagenia zijn een stam die op de Congo-rivier leeft en er het transport verzekert. De enige betaling die ze daarvoor vragen, is voedsel. Het zijn bizarre mensen. Zij kennen geen slavernij zoals hun buurstammen en zij verplaatsen zich nooit over land, altijd per boot. Toch kunnen ze niet zwemmen. Ze wonen op de oever in grashutten die ze dagelijks verplaatsen, ze hebben geen permanent dorp. Iedereen kent er iedereen en wanneer iemand een kano nodig heeft, mag hij er zomaar een nemen, ook al brengt hij die pas maanden later naar de werkelijke eigenaar terug. Hun kano's zijn uitgeholde boomstammen die tot vijftig man kunnen vervoeren. Raar maar waar, ze zijn niet in staat die zelf te bouwen, maar ruilen ze voor vis en potten met de pygmeeën. De Wagenia weigeren oorlog te voeren of zelfs maar te vechten. Zodra er enig onheil of gevaar dreigt, springen ze in hun boten en varen de rivier af, zo snel dat niemand hen kan volgen."

Teneur van het boek is dat de Belgen de Arabieren bevochten onder het mom van een strijd tegen slavenhandelaars. Catherine betoogt dat de Arabieren een vrij geciviliseerd pre-kolonialisme geïnstalleerd hadden.

In 'Manyiema' wordt veel gewag gemaakt van kannibalisme onder de Congolezen. Voor de liefhebbers: het vlees schijnt malser te zijn als je het slachtoffer eerst drie dagen in de rivier laat weken alvorens het te slachten. Ik kan het bevestigen noch ontkennen.

0 Reacties:

:
:
:

BloggerHacks

<< Home