woensdag, maart 08, 2006

De ambassadeur in Ankara

Hier werd al bericht over het stilzwijgen van De Gucht in de zaak van de vermoorde Koerden, wiens kinderen in België ijveren voor de rechten van dit onderdrukte volk. Nochtans is het de taak van de minister van Buitenlandse Zaken erop toe te zien dat buitenlandse mogendheden de werking van onze staat niet verhinderen. Als wij belastinggeld betalen aan het Koerdische Instituut, dan mag dat niet in gevaar gebracht worden door chantage en intimidatie van Turkse zijde.

De Klucht gaat nog een stap verder: hij gaat Bourgeois de mond snoeren! Ongelooflijk. Bourgeois doet zijn werk en Karel zou beter het zijne doen in plaats van zich als schoolmeester te gedragen.

Inhoudelijk stellen De Gucht's argumenten als gewoonlijk niet veel voor. Hij wreef Bourgeois nog geen 'stijfburgerlijkheid' aan, nee, hij had het over het feit dat er geen bewijzen zijn. Natuurlijk zijn er geen bewijzen. Derwish Ferho van het Koerdische Instituut mag zijn land niet meer binnen. Wat wil je dat hij met harde bewijzen komt. Bourgeois vroeg enkel opheldering aan Turkije.

Het grappige is dat De Gucht beweert dat ook te doen, ik citeer uit De Morgen dat vandaag opende met deze zaak:

"De Gucht verstuurde zelf ook al de mededeling dat via de Belgische ambassade in Ankara opheldering gevraagd zal worden, wat voorlopig onbeantwoord bleef."

Ik geloof de eerste letter hiervan niet. Bovendien - en ik beken geen specialist te zijn in diplomatie - lijkt het mij dat je geen opheldering aan de Turken vraagt via je ambassadeur in Ankara. Je richt je in dergelijke gevallen toch tot de Turkse ambassadeur in Brussel?

We raden Karel aan op de hoofdzetel van Dexia te blijven. Zijn whiskeymerk is daar voorhanden, en ik neem aan dat hetzelfde geldt voor de sigaren.

0 Reacties:

:
:
:

BloggerHacks

<< Home